Hạ Long - Chùa Ba Vàng - Lào Cai ( Ăn: sáng - Trưa)